Разновъзрастова група "Многознайко"

Разновъзрастова група  "Многознайко"

Разновъзрастова група "Многознайко"

Многознайко е нашата група.

Всяко дете тук знания трупа -

чрез игри и забавление

и с много настроение.

Към познанието се стремим

и към победите вървим!

Екипът на група "Многознайко" Ви пожелава ползотворна и успешна учебна година, изпълнена с много усмивки, незабравими преживявания и весели игри.

Екип:

Светлана Стефанова - Учител ПГ

Анна  Реселчанска - Учител ПГ

Геновева Котова - Помощник възпитател