"Открита практика и методическа работна среща"

"Открита практика и методическа работна среща"

"Открита практика и методическа работна среща"

Педагогическите специалисти бяха поздравени с танц подготвен от децата към клуб "Палави крачета".

Бяха представени две открити практики, с деца от Трета подготвителна възрастова група и с деца от Четвърта подготвителна възрастова група.

Ситуацията на ПГ-5 годишни е от ОН "Конструиране и технологии", ядро "Обработване на материали, съединяване и свързване" на тема: "Изработване на пролетни цветя" и беше изнесена от Учител Анна Реселчанска.

Ситуацията на ПГ-6 годишни е от ОН "Околен свят", ядро "Здравословна и социална среда" на тема "Евакуация при земетресение" и беше изнесена от Старши учител Любима Младжова.