Национален празник на България

Национален празник на България

Национален празник на България

Децата от разновъзрастова група "Многознайко" участваха в празничната програма посветена на празника. Те показаха знания за България, Шипка, героите, знамето и националните ценности.

 Днешният празник е пример за това как децата, опознавайки българската история  растат горди наследници на един велик народ. Развявайки  трибагреника и слушайки със затаен дъх химна, те ще носят винаги България в сърцето си,  където и да са по света.