Бъдещо саниране по проект "Красива България"

Бъдещо саниране по проект "Красива България"

Бъдещо саниране по проект "Красива България"

 Средствата ще бъдат отпуснати по проект „Красива България” и ще се използват за цялостно саниране на сградата, като се подмени останалата стара дървена дограма с нова от PVC профил, полагане на топлоизолация на стените и покривната плоча, ремонт на покривната конструкция и подмяна на улуци и водосточни тръби, подмяна на осветителната инсталация с нови енергоспестяващи LED осветителни тела. 
"Детската градина в с. Бреница се посещава от общо 88 деца на възраст от 1-6 години и с изпълнението на проекта ще осигурим по-добри условия за протичане на учебновъзпитателния процес, ще бъдат изпълнени и условията за добра здравословна и естетическа среда, в която малчуганите ще играят и усвояват нови умения. "
Илийчо Лачовски - Кмет на община Кнежа