За нас

За нас

Сградата на детската градина е построена през 1973 год. Строителството е извършено от местна строителна бригада.

На 21.01.1974 год. официално е открита  сградата  ОДЗ "Йордан Каменополски" . Формирани били 4 групи с по 30 деца и две яслени групи с 50 деца. Персоналът на детската градина бил 30 души. Детската градина се обслужвалa от пет медицински сестри, от които едната била старша сестра.

Детската градина е била водеща в района по обзавеждане и по учебно-възпитателна работа. 

През 2016 год. с навлизането на новия закон за предучилищното и училищното образование, ОДЗ "Йордан Каменополски" е преименувано на ДГ "Детска планета". 

ДГ "Детска планета" е предпочитана среда за от 1 до 7 - годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. 

Тук е средище на хора, които обичат децата и своята професия, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 

ДГ  "Детска планета" е център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и педагогическа информация.

Детската градина е "Детска планета" - свят на чудеса, малък оазис, в който децата намират своето "Аз"  и сбъдват мечти.

Мисията на детската градина е да осигури:

  • За децата - Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете, един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт
  • За работещите в детската градина - Мотивация да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално-творческа изява и подкрепа
  • За родителите - Спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им
  • За всички, които ни партнират - Да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най-святото - ДЕТЕТО.