За родители

Главен бутон "За родители"

ДГ “Детска планета”, с. Бреница е общинска детска градина с предмет на дейност: отглеждане, възпитаване и обучение на деца от 8 месеца до постъпването им в първи клас.


Допълнителни дейности

ДГ "Детска планета" обогати своите дейности с йога и логопед.

Научи повече


ОТГОВОРНОСТИ

Защо е важно да научите децата си да поемат отговорности?

Научи повече