Прием в ДГ "Детска планета"

Прием в ДГ "Детска планета"

Необходими документи

  1. Копие от удостоверение за раждане на детето
  2. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по критериите от Наредба №29 от 20.12.2016 г. за приемане, преместване и отписване на деца в общинските детски градини
  3. Заявление за вида на организация на детето в детската градина
  4. Медицински изследвания:
  • изследване на кръв и урина
  • микробиологично изследване
  • паразитологично изследване
  • талон за проведени профилактични прегледи
  • лична здравна профилактична карта
  • васерман от майката на детето - до 3 годишна възраст


Архив