Профил на купувача - Правилник

Правилник

„Профил на купувача” представлява обособена част от официалната Интернет страница на ДГ  „Детска планета”, с. Бреница, в която се публикува информация и документация за възлагане на обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП.


Архив