Проекти

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст