Кръстовище

Кръстовище

Педагогическата ситуация се проведе в четвърта подготвителна възрастова група. След кратка презентация за актуализиране на стари знания, децата конструираха кръстовище. Показаха практически, че знаят правилата за безопасно пресичане на пътното платно. Последваха следните игри:

1. Игра ,,Сглоби знака/Да сглобят елементите на два знака разрязани като пъзел. Да разкажат кои са знаците и какво означават./

2. Игра ,,Минута е много“ /Да отговарят точно, кратко и ясно на въпроси по безопасност на движението./

3. Игра ,,Кой съм аз и какво означавам“ /Да опишат пътен знак- форма, цвят, изображение. Да отгатнат описан пътен знак и разкажат какво означава./

4. Игра ,,Разкажи, отговори /Да анализират пътна ситуация от картина и отговорят на въпроси. Да забелязват детайлите в уличната ситуация./

5. Игра ,,Правилно – неправилно/Да откриват грешки в различни изречения - да следят обяснението. Да поправят грешките./

6. Игра ,,Пътни знаци /При подаден сигнал да се подредят до съответстващия на емблемата им пътен знак./