Детска ясла "Пчеличка"

Детска ясла "Пчеличка"

Детска ясла "Пчеличка"

Нашите - Вашите дечица плуват в необятния дворец на мечтите, царството на игрите. Но докато играем, всичко трябва да узнаем.

Ний сме малките пчелички с грейнали очички. 

Екип:

Милена Кончарска - Медицинска сестра 

приемен ден - сряда

Анета Хинкина - Училищна сестра

Нели Дочовска - Медицинска сестра

Стоянка Багиловска - помощник възпитател