Детска група "Звънче"

Детска група "Звънче"

Детска група "Звънче"

Ние звънчета сме смели, 

към успеха сме поели,

волно, весело живеем,

знаем, можем и умеем.

Здравейте мили родители и всички приятели на група "Звънче"!

Вече с пълна сила започна новата учебна година 2019/2020 за нашите възпитаници.

Екипът на група "Звънче" желае всички деца да се чувстват добре и да имат прекрасни дни при нас.

Ние сме техни приятели и Ваши първи помощници във възпитанието им, а това е възможно единствено и само когато има постоянно и добронамерено общуване между Вас и Нас.

В нашата група малките звънчета изявяват своите интереси и способности. Получават знания и умения с оглед максимално развитие и възможност за пълноценна реализация.

Ние вярваме, че всяко дете може да успее и концентрираме внимание върху силните страни на детето, уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете.

Ето защо в работата си залагаме на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие с практическа насоченост, за да научим Нашите и Вашите деца.

Ние, учителите имаме и любовта на децата, докато не започнат да приличат на големите! И това не е малко!

Убедени сме, че с обич и доверие, може да се спечели детската душа, вярваме в силите на растящия човек!

Екип:

Марияна Трифонова - Старши учител 

Цветелина Буковска - учител ДГ

Димитрина Кузманчовска - помощник възпитател