Спортен празник в детската градина

Спортен празник в детската градина

Спортен празник в детската градина

На 20 октомври в детската градина се проведе спортен празник. Учителите бяха подготвили много и разнообразни игри и занимания за децата. С цел мотивация на участниците бе подготвена състезателна игра. Децата от подготвителна група бяха разделени в два отбора - отбор "Кестенче" и "Жълъдче". Всички участници получиха поощрителни награди - плодове.

Присъстващите представители на обществения съвет към детската градина подариха спортни принадлежности за двете групи.