По пътя на хляба

По пътя на хляба

По пътя на хляба

Днес 16. 11. 2017 год. в ДГ "Детска планета", с. Бреница, се проведе открита ситуация в подготвителна група (5 и 6 годишни деца) , насърчаващ предприемачекото мислене и поведение. Чрез избраната тема "По пътя на хляба" децата придобиха представи за хлебопроизводството, за етапите през, които преминава заготовката до готовия продукт (брашно, тесто, хляб). С помоща на своите ментори и бизнес консултанти всички се включиха в изработката на тестените изделия. Осъзнаха важността на положения труд, оцениха подобаващо крайния продукт на своята дейност. 

Инициативата е част от Световната седмица на предприемачеството.