Открита ситуация на тема: "Засаждаме бъдеще"

Открита ситуация на тема: "Засаждаме бъдеще"

Открита ситуация на тема: "Засаждаме бъдеще"

Ситуацията ни започна с презентация на тема : "Правата и задълженията на детето". Последва въображаема разходка, чиято крайна цел бе красива горска полянка с много животни. Децата припомниха правилата за поведение в гората и отговорността на всички нас да пазим природата чиста. Малчуганите бяха разделени на групи, като всяка трябваше да подреди пъзел свързан с частите на земята. В края на откритата ситуация деца и родители засадиха жълъдите в саксийки предоставени ни от Daikin.bg и Гората. бг . Всяка саксия беше надписана с името на детето и датата на която е посадена. Периодично малчуганите ще поливат засаждението си и ще очакват новият живот.