Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство

Малчуганите изпяха много песнички, танцуваха и рецитираха стихчета за цялото семейство - за мама, татко, баба и за грижите, които родителите полагат за тях. Те разиграха и сценка, отново посветена на семейството и семейните ценности.

Празничната програма беше подготвена под ръководството на г-жа Трифонова и г-жа Иванова.