Празник на приятелството

Празник на приятелството

Празник на приятелството

Гости бяха родители и близки на децата. 

С универсалния език на музиката децата завладяха сърцата на публиката, а стихчетата бяха изпълнени с много чувства и емоции. 

За финал всички заедно си направиха дърво на приятелството.