Благотворителен мартенски базар

Благотворителен мартенски базар

Благотворителен мартенски базар

Мартенските ни изделия са ръчно направени от учители, родители и деца от детската градина. Със парите от базара ще бъдат закупени консумативи и дидактически материали за децата.