"Приказки без край"

"Приказки без край"

"Приказки без край"

С цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, се проведоха дейности за привличане на вниманието към значението на грамотността и за популяризиране на четенето.

В инициативата взеха участие родители с цел да увеличат и да насърчат децата към четене и към развитие на езикови умения.

В детската градина бяха планирани и осъществени серия от мероприятия:

- През цялата седмица се провеждаше "Маратон на четенето";

- На 02.04.2019 г. - "Групова апликация на тема "Моите любими приказни герои";

- На 05.04.2019 г. - "Подари/размени любима книжка" - участници - всички групи