Да изчистим България заедно!

Да изчистим България заедно!

Да изчистим България заедно!

Деца, родители и персонал от ДГ "Детска планета" се включиха в най-мащабния доброволчески проект в  България.

Бяха изчистени дворните пространства на детската градина, както и улиците около сградата. Също така децата освежиха и обновиха градинката си с нови бикилки.