Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство

21.11.2022

Семейството е стена неразрушима.
Семейството е любов доловима.
В семейството всеки се чувства добре.
То всичко е за едно дете. 

По-големите деца от ДГ "Детска планета" направиха картички за своите семейства и пяха и танцуваха по случай празника. Те разбраха защо е толкова важно да имат семейства.