Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст

Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст

Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст

Детска градина "Детска планета", с. Бреница се посещава от деца, които са от малцинствен произход и на които майчиният език не е българският. Тези деца имат опасност да отпаднат след време от училище, тъй като средата в която живеят не е подкрепяща. Повечето от децата живеят с един родител, отглеждат се от баба и дядо. Нямат възможност в къщи да развиват онези качества и допълнителни дейности, които ще им дадат възможност да се изразяват правилно и вярно на български език, тъй като майчиният им език е различен от българският.

В детската градина са сформирани три групи съответно от по осем, седем и шест деца , с които се работи допълнително по направление БЕЛ. Тази допълнителна работа би допринесла за преодоляване на тяхнато изоставяне и би им дало равен старт в училище, както и желание за обучение и социална реализация.

Допълнителната работа по Национална програма "Развитие на системата на предучилищното образование" има следните основни цели:

  1. Да се усвои задължителния минимум от знания и умения по БЕЛ
  2. Да се повиши интереса на децата от групата към българския книжовен език и да се намали риска от ранно напускане от образователната система

Създаване на условия за личносното развитие на децата, чрез осигуряване на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

Очакваните резултати са:

  1. Осигуряване на равен старт при постъпване в първи клас
  2. Практическо прилагане на усвоените знания и постигане на добри резултати по тестовете на изходящите нива.