НП "Развитие на системата на предучилищното образование"

НП "Развитие на системата на предучилищното образование"

НП "Развитие на системата на предучилищното образование"

През учебната 2017/2018 год. работят две групи по проекта с ръководители - Любима Младжова и Марияна Трифонова.

През учебната 2018/2019 год. работят три групи по проекта с ръководители - Петя Илиева, Любима Младжова и Марияна Трифонова.